Mümkün

Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik projesi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından gazetecilerin ve medya kurumlarının, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde basın özgürlüğünü ve temel insan haklarını desteklemek ve korumak amacıyla kapasitelerini güçlendirmek için hazırlamıştır.

Proje amaçlarımız nelerdir?

 • İfade ve basın özgürlüğünü korumak ve geliştirmek.
 • Temel insan haklarının korunmasına katkı yapmak.
 • Medyada dürüstlük, etik değerler ve mesleki standartları iletletmek.
 • Gençleri temel insan hakları ve özgürlükleri ile demokrasi ve medya okuryazarlığı konusunda eğitmek.

Çalışmalarımızı nasıl bir ortamda yürütüyoruz?

İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve medya etiği alanlarında elverişli yasal, düzenleyici ve politika üretici bir ortam bulunmamaktadır. Medya profesyonellerinin kendilerini geliştirebilmeleri için fırsatları azdır ve gazetecilerin orijinal içerik yaratma, araştırmacı gazetecilik yapma ve verileri kontrol etme konularındaki teknik kapasiteleri düşüktür. Tüm bu sıkıntılar sektördeki ekonomik zorluklarla birleşince gazetecilikte profesyonel ve etik standartların düşmesine neden olmuştur. Karalama, nefret söylemi ve çocukların, azınlık grupların, mültecilerin ve diğer dezavantajlı grupların dahil olduğu olayların etik dışı yansıtıldığı durumlar artmıştır.

Hangi aktiviteleri gerçekleştireceğiz?

 • KTGB’nin kendi çalışmalarının etki ve sonuçlarını izleme ve değerlendirme konusundaki kurumsal kapasitesini geliştireceğiz.
 • Medyanın güçlenmesi için vizyon ve lobicilik stratejisini oluşturacağız.
 • Yerel ve uluslararası işbirlikleri kuracağız.
 • Medya mensuplarının mesleki standartlar ve etik değerler konusundaki farkındalıklarını artıracağız.
 • Avrupa Birliği hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadındaki temel prensipleri ve Avrupa Konseyi’nin belirlemiş olduğu demokrasilerde medya göstergeleri ile uyumlu politika önerileri geliştirilmesine katkı sağlayacağız.
 • Karar vericiler ve politika üreticiler ile yapılandırılmış diyalog kuracağız ve temel insan hakları, demokratik değerler ve çoğulculuk ilkesi ihlallerini belirleme konusundaki bilgilerini artıracağız.
 • Gençleri temel insan hak ve özgürlükleri, demokratik değerler, farklılıklar ve çoğulculuk konularında bilgilendireceğiz.

Proje Ekibimiz

Hüseyin Silman

Proje Koordinatörü

[email protected]

Vedia Çağa

Proje Destek Personeli

[email protected]

Proje Haberleri

Kıbrıs Türk Medyasını Yaşatalım

21 Eylül 2020

Yalan Haber

21 Eylül 2020

KTGB’nin ‘Mümkün’ Projesi Açılış Etkinliği Yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından gazetecilerin ve medya kurumlarının basın özgürlüğünü ve temel insan haklarını desteklemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) finansal desteğiyle üç yıl boyunca sürdüreceği  ‘Mümkün’(Possible) projesinin açılış etkinliği dün akşam yapıldı.

8 Mayıs 2019

Hizmet Alımı

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Kurumsal Yeniden Yapılanması ve Sürdürülebilirlik Stratejisi Hazırlanması, Uzun Vadeli Sektör Vizyonu ve Stratejisi Hazırlanması ve Uygulanması, Ağ Kurma ve Savunuculuk Hizmetleri İhalesi”  için tıklayınız.

Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından uygulanmaktadır.