Commit

İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar – COMMIT projesi, insan ticaretine karşı etkili ve koordineli müdahalelerin oluşturulması ve insan ticareti ile ilgili bilginin artırılması çabalarına katkı koyma amacı güdüyor…

COMMIT Projesi, birçok hak ihlallerine sebebiyet veren ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaygın bir şekilde gerçekleştiği raporlanan insan ticareti ile mücadelede ilk kez birçok örgüt ve kurumun bir araya gelerek ortak irade koymasını içermesi açısından bir ilk ve önemli bir adım teşkil ediyor.

Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülen projeye; SOS Çocuk Köyü Derneği de iştirakçi olarak katkı koymaktadır.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, insan ticareti konusundaki farkındalığı artırmaya katkı koyacak;  önlemlerin alınmasını, etkili müdahalede bulunulmasını hızlandırmak için çaba sarf edecek.